Toekomstige waardecalculator

Toekomstige waardecalculator
Aantal perioden (N)
Startbedrag(PV) $
rente (I/Y) in %
Periodieke storting(PMT) $
PMT gemaakt bij de
resultaat

Toekomstige waarde: To calculate please press the "Calculate" button

Hoe een toekomstige waardecalculator gebruiken?

U kunt deze calculator gebruiken om de toekomstige waarde (FV) van een investering te berekenen met gegeven invoer van samengestelde perioden (N), rente/opbrengstpercentage (I/Y), startbedrag en periodieke storting/lijfrentebetaling per periode (PMT) .

Bovendien kunt u na het klikken op de knop "Berekenen" de gedetailleerde resultaten onderaan als tabel zien en kunt u deze downloaden als Excel.

planning
download as excel
# begin opdrachtgever startsaldo interesse eind balans eind opdrachtgever

Over toekomstige waarde

Wat is toekomstige waarde?

Toekomstige waarde is de waarde van een actief op een bepaalde datum. Het meet de nominale toekomstige geldsom die een bepaalde geldsom op een bepaald tijdstip in de toekomst "waard" is, uitgaande van een bepaalde rentevoet, of meer in het algemeen, rendement; het is de huidige waarde vermenigvuldigd met de accumulatiefunctie.

Formule van toekomstige waarde

Om toekomstige waarde (FV) te bepalen met behulp van enkelvoudige rente (d.w.z. zonder samengestelde waarde):
FV=PV(1+rt)
To determine future value using compound interest:
FV=PV(1+r)t