Percentagecalculator

Percentagecalculator
wat is van ?
is welk percentage van? ?
%
van tot ?
%

Percentagecalculator

Percentage formule

Hoewel de percentageformule in verschillende vormen kan worden geschreven, is het in wezen een algebraïsche vergelijking met drie waarden.
P × V1 = V2

P is het percentage, V1 is de eerste waarde die het percentage zal wijzigen, V2 is het resultaat van het percentage dat op V1 werkt. De meegeleverde rekenmachine converteert het invoerpercentage automatisch naar een decimaal om de oplossing te berekenen. Als u echter het percentage oplost, is de geretourneerde waarde het werkelijke percentage, niet de decimale weergave.
EX: P × 30 = 1.5

P = 1.5 30 = 0.05 × 100 = 5%

Als u handmatig oplost, vereist de formule het percentage in decimale vorm, dus de oplossing voor P moet met 100 worden vermenigvuldigd om het om te zetten in een percentage. Dit is in wezen wat de bovenstaande rekenmachine doet, behalve dat het invoer in procenten accepteert in plaats van in decimale vorm.